นายร้อยสอยดาว เวอร์ชั่น สอยดาวมาร้อยบ่า (ตอนที่ 12) วันที่ 13 มิถุนายน 2561