สารวัตรแม่ลูกอ่อน (ตอนที่ 13) วันที่ 1 มกราคม 2561