เธอคือพรหมลิขิต (ตอนที่ 14) วันที่ 14 พฤศจิกายน 2560