เมืองมายา Live (ตอนที่ 24) วันที่ 13 มิถุนายน 2561